Představení systému

Podnikový informační systém Money S4 je ideální pro společnosti, které očekávají vysokou míru přizpůsobivosti díky bohatým možnostem nastavení systému podle potřeb zákazníka, snadnou ovladatelnost po základním zaškolení a rychlou instalaci systému.


Je velmi vhodný i pro společnosti, které očekávají vlastnosti velkých ERP systémů, ale v současné době si nemohou dovolit investici v řádech statisíců korun. Mezi velké výhody patří nasazení celého řešení v řádu maximálně několika dnů a rychlé a bezpečné zpracování dat uložených v SQL databázi. Typickým uživatelem Money S4 je společnost používající do deseti PC se stovkami tisíc a více dokladů ročně. Cena Money S4 se pohybuje v průměru od 30 000 do 90 000 Kč.


 

Snadná obsluha

Snadné a jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní  je klíčem k úspěchu jakékoliv aplikace. ERP podnikový informační Money S4 není výjimkou, a proto se vzhledem i funkčností připodobňuje jiným programům v operačním systému Windows, zejména balíku Microsoft Office, které jsou běžným uživatelům známé a blízké. Přitom je ale zachován rychlý způsob práce pomocí předem definovaných klávesových zkratek.


Money S4 nabízí jednoduché a rychlé grafické prostředí, které je navíc doplněno o možnost definování klávesových zkratek, nezbytných pro rychlou práci účetních.


Seznamy – jsou základní pracovní jednotkou Money S4. Obsahují vždy záznamy stejného druhu (např. seznam faktur vydaných, seznam firem, seznam majetku aj.). Jejich hlavní úlohou je pořizování, opravování a mazání záznamů a zobrazení jejich přehledu uživateli. Seznam má podobu tabulky, ve které je možné volit si pořadí sloupců a definovat sloupce nové, vyhledávat snadno pomocí různých proměnných a filtrů (je možné aplikovat je současně), kopírovat a přebírat data atd.


Přístupová práva – jejich systém je řízen myšlenkou tzv. Rolí. Těch lze vytvořit libovolné množství a každé z nich potom definovat jiná přístupová práva, která pak už jen přiřazujete jednotlivým uživatelům. Konkrétní přístupová práva potom spočívají v přístupu k jednotlivým objektům aplikace, a to až na úroveň rozdílů mezi elementárními datovými údaji na jedné kartě.


Jazykové verze – standardně je pro práci s programem k dispozici čeština, slovenština, angličtina a němčina. Další jazykové mutace je možné dodat v rámci implementace.


Cizí měny – v systému je vždy nastavena tzv. Domácí měna. Každý doklad má uvedenu Primární cenu, která je zároveň automaticky převáděna na měnu domácí podle zadaného kurzu. Pomocí kurzovních lístků lze on-line evidovat vzájemný aktuální kurz.


Přebírání dokladů – jde vlastně o vytvoření nového dokladu z již existujícího. Lze ho využít např. při vyřízení objednávky vystavením faktury.


Zaokrouhlování částek – způsoby zaokrouhlení je možné dopředu zvolit a uložit. Ceny lze zaokrouhlovat např. i na tzv. "baťovské ceny" (ceny v rozmezí 0–449,99 Kč budou končit částkou XX,90 a ceny nad 500 Kč částkou XX9,00).


Export / import – kterýkoliv seznam je možné převést do XML a zpět. To využijete například při převádění dat mezi programy Money S4 a Microsoft Excel.


Automatické akce – často opakované série úkonů je možné uložit a poté jednoduše vyvolat jejich posloupnost nad libovolnými daty.


Historie akcí – podnikový informační systém Money S4 dokáže uchovávat veškeré akce provedené kterýmkoliv uživatelem a snadno je zpětně dohledá.